Sagrada Familia

Sagrada Familia

Barcelona

Després de 10 anys de col.laborar de forma continuada amb la Sagrada Familia en diverses tasques dins el procés de construcció de l'obra i puntualment en accions més concretes com la restauració i trasllat de l'Escola i la il.luminació d'algunes parts del Museu, J.Galopa,S.A. ha tingut el privilegi de col.laborar en el projecte i de participar en la execució de les instal.lacions de les naus de la Sagrada Familia, consagradaes per el Papa el Novembre del 2010.
La nostra tasca, en col.laboració i sota la direcció tècnica de l'equip responsable de les obres, ha consistit a executar les instal.lacions elèctriques necessàries pel funcionament de la imatge i la il.luminació general del Temple. Així mateix hem participat en la proposta d'implantació d'un sistema de domòtica pel control de tots els quadres i circuits elèctrics de les noves instal.lacions